Ornitologická stanice Přerov

Chtěli jsme si co nejvíce užít krásného počasí, proto jsme si vyjeli na výlet do Přerov a při té příležitosti jsme navštívíli Ornitologickou stanici v Přerově. Výstava se nám moc líbila a viděli jsme mnoho zajímavých exponátů.