Dílna DOBROTÍNA

V budově zámku je umístěna dílna Dobrotína. Vznikla sloučením tkalcovské dílny a cvičné kuchyňky. Střídají se zde uživatelé z různých domovů a podílejí se na přípravě jak sladkých, tak i slaných dobrot. V této dílně zvládnou připravit společně občerstvení na různé kulturní a společenské akce, které naše zařízení pořádá.

Aktivizační činnost v Dobrotíně se však netýká jen vaření a pečení, ale uživatelky zde také pletou, háčkují, vyšívají a tkají koberce. Výrobky z této dílny často zdobí i pokoje našich uživatelů.