Dílna PROUTEK

Mezi hlavní zámeckou budovou a Zahradním domkem jsou vedle sebe umístěny dílny Radost a Proutek.

Jak už vyplývá z názvu dílny Proutek, převládající aktivizační činností je pletení nejrůznějších košíkářských výrobků z pedigu. O tuto práci je mezi uživatelkami velký zájem i proto, že se dají vytvořit výrobky jak velmi náročné na práci a přesnost, tak i výrobky jednoduché, které pletou méně zruční uživatelé.