Dílna RADOST

Mezi hlavní zámeckou budovou a Zahradním domkem jsou v těsném sousedství dílny Radost a Proutek.

V této dílně mají klienti možnost zapojit se do různých druhů ručních prací. Seznamují se s technikami drátkování, navlékání kuliček, prací s papírem, z kukuřičného šustí a jinými materiály.

Převážná část výrobků vzniká drátkováním, ať je to samostatný výrobek z drátku nebo perliček, odrátkování různých druhů sklenic či odrátkování keramického střepu.