Domov ČTYŘLÍSTEK

Domov Čtyřlístek se nachází ve třetím podlaží hlavní budovy. Je zde ubytováno 32 uživatelů v 1 – 3 lůžkových pokojích. Vzhledem k vícelůžkovým pokojům se snažíme alespoň pomocí rozčleňování nábytkovými sestavami vytvářet domáčtější prostředí.

Provoz domova zajišťuje vedoucí domova, aktivizační pracovnice, koordinátor a pracovníci přímé péče v nepřetržitém provozu. Tito zaměstnanci při své práci aktivně spolupracují jak se zdravotním úsekem, tak i se sociálně aktivizačním úsekem, aby byla zajištěna komplexní péče o všechny uživatele.

Během pracovního týdne mohou uživatelé využívat širokou nabídku aktivizačních činností. Mohou navštěvovat podle svého zájmu odborné aktivizační dílny, nebo se účastnit aktivit přímo na jídelně domova Čtyřlístek. Zde vyrábějí tematické výrobky z různých materiálů, účastní se různých kulturních a společenských akcí.

Zaměstnanci Čtyřlístku připravují každoročně pro své uživatele mnoho společenských aktivit, např.Karneval, Velikonoční výstavu, Podzimní výstavu nebo Vánoční besídku. V jarních a letních měsících pořádají jednodenní výlety. Uživatelé Čtyřlístku se pravidelně účastní supervizních setkání a canisterapie.