Domov ČTYŘLÍSTEK

Domov Čtyřlístek se nachází ve třetím podlaží hlavní budovy. Je zde ubytováno 39 klientek v 1 – 5 lůžkových pokojích (2 jednolůžkové pokoje, 1 dvoulůžkový pokoj, 2 třílůžkové pokoje, 6 čtyřlůžkových pokojů a jeden pětilůžkový pokoj). Vzhledem k vícelůžkovým pokojům se snažíme alespoň pomocí rozčleňování nábytkovými sestavami vytvářet domáčtější prostředí.

Provoz domova zajišťuje vedoucí domova, 2 aktivizační pracovnice a 13 pracovníků přímé péče v nepřetržitém provozu. Tito zaměstnanci při své práci aktivně spolupracují jak se zdravotním úsekem, tak se sociálně aktivizačním úsekem, aby byla zajištěna komplexní péče o všechny klientky.

Vzhledem k tomu, že na tomto domově jsou ubytovány i klientky s poruchami v chování (s výjimkou agresivního chování), jsou pracovnici domova pravidelně odborně proškolováni v individuální práci s rizikovým klientem.

Během pracovního týdne mohou klientky využívat širokou nabídku aktivizačních činností. Mohou navštěvovat podle svého zájmu odborné aktivizační dílny, nebo se účastnit aktivit přímo na jídelně domova Čtyřlístek. Zde vyrábějí tematické výrobky z různých materiálů, účastní se různých kulturních a společenských akcí.

Zaměstnanci Čtyřlístku připravují každoročně pro své uživatelky mnoho společenských aktivit, např.Karneval, Velikonoční výstavu, Podzimní výstavu nebo Vánoční besídku. V jarních a letních měsících pořádají jednodenní výlety. Klientky Čtyřlístku se pravidelně účastní supervizních setkání a canisterapie.