Domov DUHA

Domov Duha se nachází ve druhém patře hlavní budovy. Jedná se o bezbariérové oddělení, ve kterém je ubytováno 28 klientů ve třech dvojlůžkových, pěti třílůžkových a dvou čtyřlůžkových pokojích. Jako jediný má domov Duha vytvořen pokoj pro muže a partnerskou dvojici.

O klienty se stará v nepřetržitém provozu 11 pracovníků přímé péče, 1 aktivizační pracovník a vedoucí domova. Z důvodu udržení a zvyšování kvalitní sociální a ošetřovatelské péče o klienty pracovníci domova úzce spolupracují se zdravotním úsekem, sociálními pracovníky a jsou pravidelně proškolování formou odborných seminářů a školení.

Naší velkou snahou je podporovat stávající dovednosti klientů v péči o sebe sama za pomoci aktivizace, která vychází z individuálních potřeb klientů a vede k upevňování jejich motorických, psychických a sociálních schopností. 

Volný čas mohou klienti trávit dle svého přání na jídelně domova, která zároveň slouží jako aktivizační místnost nebo návštěvou odborných dílen vedených pracovníky SAU. Personál domova se snaží během roku pořádat pro klienty různé kulturní a společenské akce, výlety a rekreace. Při své práci klade vždy důraz na prohlubování vztahů založených na důvěře a respektu mezi klienty a personálem.