Domov DUHA

Domov Duha se nachází ve třetím podlaží hlavní budovy. Jedná se o bezbariérové oddělení, ve kterém je ubytováno 25 uživatelů v 1 - 3 lůžkových pokojích.

O uživatele se starají v nepřetržitém provozu pracovníci přímé péče,  2 aktivizační pracovníci, koordinátor a vedoucí domova. Z důvodu udržení a zvyšování kvalitní sociální a ošetřovatelské péče o uživatele pracovníci domova úzce spolupracují se zdravotním úsekem, sociálními pracovníky a jsou pravidelně proškolování formou odborných seminářů a školení.

Naší velkou snahou je podporovat stávající dovednosti uživatelů v péči o sebe sama za pomoci aktivizace, která vychází z individuálních potřeb uživatelů a vede k upevňování jejich motorických, psychických a sociálních schopností. 

Vzhledem k tomu, že na tomto domově jsou ubytovány i uživatelky s poruchami v chování (s výjimkou agresivního chování), jsou pracovnici domova pravidelně odborně proškolováni v individuální práci s rizikovým uživatelem.

Volný čas mohou uživatelé trávit dle svého přání na jídelně domova, která zároveň slouží jako aktivizační místnost nebo návštěvou odborných dílen vedených pracovníky SAU. Personál domova se snaží během roku pořádat pro uživatele různé kulturní a společenské akce, výlety a rekreace. Při své práci klade vždy důraz na prohlubování vztahů založených na důvěře a respektu mezi uživateli a personálem.