Domov KOMETA

Nově vznikajícím domovem je domov Kometa, který se nachází v přízemí hlavní budovy. Je zde ubytovaných 10 uživatelů ve 4 pokojích. Tento domov je učen pro uživatele, kteří se připravují pro budoucí samostatné bydlení.