Domov KOPRETINA

Domov Kopretina se nachází v prvním patře hlavní budovy, v těsné blízkosti zdravotního úseku. Je zde ubytováno 30 klientek ve 2 – 4 lůžkových pokojích. Vzhledem k tomu, že na domově jsou 4 čtyřlůžkové pokoje, snažíme se alespoň členěním pokoje pomocí nábytku dosáhnout soukromí každé naší klientky. Provoz domova zajišťuje vedoucí domova, aktivizační pracovnice a 11 pracovníků přímé péče v nepřetržitém provozu.


Naše činnost je zaměřena na práci se staršími klientkami, které již potřebují zvýšenou ošetřovatelkou péči. Na domov Kopretina je bezbariérový přístup.


Jídlo podáváme v jídelně domova, případně podle aktuálního zdravotního stavu přímo na pokojích klientek.


Aktivizace klientů odpovídá jejich potřebám a vybíráme spíše klidnější formy. Aktivizační pracovnice domova Kopretina se zaměřují zejména na trénink paměti pomocí obrázků a fotografií a na hudební činnosti. Na Kopretinu dochází i sestra Maxmiliána, která se s klientkami věnují zpívání starších písniček.

Klientky se mohou podílet na výzdobě domova, např. při výrobě adventních věnců, malování kraslic nebo zdobení perníčků. Velmi oblíbenou aktivitou je společná výroba jednoduchých jídel.

Stejně jako ostatní obyvatelé Domova Na zámečku, mohou i klientky Kopretiny navštěvovat nejrůznějšíaktivizační dílny, které jsou v areálu.

V rámci začleňování klientů do běžné společnosti klienti domova jezdí například na Floru Olomouc, ze které si vozí květiny na vlastní výzdobu. Mezi nejoblíbenější akce, které pro naše klientky každoročně připravujeme patří Vlachovka, tematický bál a zdobení perníčku.