Domov LUNA

Domov Luna se nachází v prvním patře severního křídla zámku. Senioři mohou být v tomto domově ubytováni ve 2 - 3 lůžkových pokojích. Pro všechny uživatele je k dispozici jídelna s kuchyňským koutem, která mimo dobu vydávání stravy slouží i k odpočinku a volnočasovým aktivitám.

V Domově je k dispozici celkem pět dílen, ve kterých mohou senioři uplatnit své zkušenosti a dovednosti. Aktivizační činnosti se rozvíjejí v mnoha směrech, jedná se například o výtvarné techniky, výrobu dekorací na výzdobu domova, hudební činnosti, přípravu vystoupení apod. Uživatelé také hojně využívají možnosti navštěvování canisterapie, která probíhá v Domově 2x týdně. Terapie za přítomnosti zvířete má pozitiní účinky nejen na psychiku člověka, ale také  na fyzický stav, například pomáhá se snižováním krevního tlaku, bolestí či depresemi.

Každoročně také v Domově probíhá několik akcí pořádaných sociálně aktivizačním úsekem Domova, jedná se například o Soutěž ve studené kuchyni, Májovou zábavu, Zámecký podzim nebo Rozsvěcování vánočního stromku.