Domov PETRKLÍČ

Domov Petrklíč vznikl teprve v červenci 2013, jako „mezičlánek“ mezi hlavní budovou a Zahradním domkem. Reagovali jsme tak na potřebu posunout k samostatnějšímu bydlení i uživatele, kteří si na přechod mimo zámek ještě netroufají.

Tento domov se nachází v přízemí hlavní budovy, v křídle směřovaném do zámeckého parku. Bydlí zde 10 uživatelů ve 2 lůžkových pokojích, které pod vedením aktivizační pracovnice rozvíjejí své stávající schopnosti a aktivně se podílejí na činnosti domova. 

Celkový provoz domova zajišťuje jedna aktivizační pracovnice, pomáhají přímoobslužní pracovníci domova Duha.

Uživatelé domova Petrklíč podle svých schopností zajišťují běžný úklid svých pokojů, za pomoci aktivizační pracovnice vyřizují své každodenní záležitosti, podílejí se na organizování celkové činnosti domova. Jsou nenásilnou formou zapojováni do veškerého dění tak, aby se dokázali orientovat i mimo náš Domov. Učí se přípravě jednoduchých jídel, své nákupy si zajišťují s pomocí pracovníka ve městě.