Domov SLUNCE

Domov Slunce se nachází v prvním patře jižního křídla zámku. Senioři mohou být v tomto domově ubytováni ve 2 - 3 lůžkových pokojích. Pro všechny uživatele je k dispozici jídelna, která má i společenskou část s odpočinkovým koutem. Domov Slunce je z hlediska orientace a velikosti pokojů vhodnější pro klienty se sníženou mobilitou, kteří vyžadují častější ošetřovatelskou péči. Tu poskytujeme za pomoci odborného a empatického přístupu všech členů multidisciplinárního týmu. Ten se skládá nejen z pečovatelů a zdravotních sester, ale i aktivizačních pracovníků, fyzioterapeuta a dalších profesionálů.

Filozofie naši péče o seniory vychází ze základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora ke konci jeho životní cesty, respekt k partnerství, individuální přístup neboli péče na míru, bezpečné prostředí a důstojné podmínky. Naší velkou snahou je podporovat stávající dovednosti uživatelů v péči o sebe sama za pomoci aktivizace.

Aktivizace vychází z ergoterapie (léčba prací). Pojí se s naplněním volného času, kdy aktivity při ní konané mohou zlepšovat soběstačnost seniora, posílit jeho psychickou i fyzickou kondici. Také poskytuje seniorům uvědomění si vlastní ceny a umožňuje navazovat nové sociální kontakty. Aktivizaci uživatelů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky na všech domovech. Zařazeny jsou aktivity na podporu různých kognitivních funkcí, práce se vzpomínkami, s hudbou a zpěvem, pohybové aktivity, kondiční cvičení na židlích, stolní a zábavné hry, výtvarné činnosti, vaření, pečení sladkostí, vycházky po okolí a jiné akce.