Domov ZAHRADNÍ DOMEK

Domov Zahradní domek je samostatně stojící objekt, který se nachází v areálu zámeckého parku. Je zde ubytováno 19 klientů, o které se stará aktivizační pracovnice společně s personálem domova Duha. V domově je 1 jednolůžkový, 4 dvoulůžkové a 2 čtyřlůžkové pokoje. V přízemí se nachází jeden cvičný byt pro partnerskou dvojici.

Domov Zahradní domek je zaměřen na rozvíjení či udržení stávajících schopností klientů a vytvoření takových podmínek, které povedou k jejich větší samostatnosti a ke zvládnutí běžného života v chráněném bydlení i mimo něj. Klienti se zde zapojují do vyřizování vlastních záležitostí na Okresním soudu v Přerově a na dalších úřadech. V doprovodu aktivizační pracovnice jezdí na výlety, učí se orientaci ve městěa vzdálenějším okolí. Běžně si nakupují potraviny v hypermarketech, navštěvují lékaře a vyřizují si veškeré náležitosti, spojené s ošetřením, objednáním termínů a dopravou. Aktivně se také podílí nacelkovém chodu domova např. přípravě jednoduchých pokrmů, obsluze kuchyňských elektrospotřebičů, úklidu a estetické úpravě prostředí a interiéru Zahradního domku. Snažíme se o to, aby naše míra podpory umožňovala klientům v maximální možné míře uchopit rozhodování do vlastních rukou.