Veřejný závazek DS 2020

 

1) Poslání Domova Na zámečku Rokytnice:

Posláním našeho Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili uživatelům podmínky pro důstojný život ve stáří.

 

2) Obyvatelům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Základní poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

3) Cílová skupina:

Našimi uživateli jsou senioři ve věku od 55 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav.

Důvodem pro nepřijetí je Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

 

4) Dlouhodobé cíle:

 1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí – výroba a montáž kuchyňské linky na Domově Kopretina.
 2. Podpora kontaktu obyvatel s přirozeným společenským prostředím a jejich začlenování do běžného života, podpora přirozených přátelských a rodinných vazeb - zajištění pravidelných návštěv dobrovolníků z Maltézské pomoci.
 3. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky – v roce 2020 se budou pracovníci vzdělávat v oblasti aktivizace seniorů a dále se zaměří na získávání nových zkušeností a praktických poznatků pro práci s klienty s demencí.
 4. Vybudování nového signalizačního zařízení pro přivolání personálu.

     

5) Hlavní zásady námi poskytované služby

 1. Respektujeme svobodnou volbu a svobodu pohybu
 2. Respektujeme a podporujeme důstojnost každého uživatele
 3. Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů, kontakt s rodinou, známými a aktivitu uživatelů
 4. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a profesionálně

 

 

                                                                                                                                                 V Rokytnici dne 27. 1. 2020

                                                                                                                                                              JUDr. Eva Fabová

                                                                                                                                                                             ředitelka