Tvořivá dílna

Klub „Tvořivá dílna“ je určen všem seniorkám, které mají zájem si vyzkoušet svoji manuální zručnost. Schází se většinou jedenkrát v měsíci. Cílem je pobavit se, zavzpomínat a přitom procvičovat jemnou motoriku, trpělivost a přesnost, uplatnit svoji kreativitu a fantazii.

Tvoříme převážně z přírodních a pro nás dostupných materiálů. Naše výrobky používáme na výzdobu pokojů a celého Domova, rádi se podílíme na vytváření příjemného prostředí. Práce v klubu se účastní nejenom ti, kteří se na výrobě přímo podílejí, ale i diváci, kteří k tvořivé náladě přispívají zejména vtipnými komentáři našich prací.