Uskutečnění návštěv a vycházek (aktualizace 29.3.2021)

29. 03. 2021

Podmínky návštěv na Domově:

  • návštěvu si domluvte s vedoucí konkrétního domova. Ta Vás také bude informovat o aktuální situaci na domově. O zdravotním stavu klienta Vás po sdělení hesla budou informovat pracovníci zdravotního úseku.
  • nejpozději 48 hodin před zahájením návštěv  RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu s negativním výsledkem a doložení dokladu (originál).
Absolvování vyšetření nebo testu není nutné:
  • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
  • mají vystavěný certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
  • u osoby, která v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID 19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii).
Po celou dobu návštěvy je nutné používat osobní ochranné pomůcky – minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další pravidla (2metrový rozestup, dezinfekce rukou – rukavice).
Splnění výše uvedených podmínek pro připuštění návštěvy se netýká případů návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. V těchto případech lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.


Možnost vycházek našich klientů:

  • opět platí předchozí dohoda s vedoucí domova, a to z důvodu karantény a probíhajícího onemocnění COVID-19.
  • po vycházce bude klient umístěn do karantény na pokoji a bude mu proveden antigenní POC test, který bude zopakován za 3-4 dny. Pobyt v karanténě bude ukončen v případě negativních výsledků obou testů - tento postup se neuplatní u klientů, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
Při vycházce musí klient sociálních služeb používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.


Telefonní kontakty:

Domov pro seniory 581 278 022, 733 531 123
Domov Duha, Čtyřlístek 581 278 023, 733 531 118
Domov Kometa, Petrklíč, Zahradní domek a Vilka 581 278 024
Zdravotní úsek 581 278 040