Postup pro návštěvy klientů 16.9.2020

16. 09. 2020

Postup pro návštěvy klientů Domova Na zámečku Rokytnice

Návštěvy jsou momentálně v našem Domově stále povoleny, ale vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci prosím ZVAŽTE, zda-li je nutné návštěvu uskutečnit. V případě, že se necítíte zcela zdrávi, nebo si nejste jisti, zda jste se nesetkali s osobou nakaženou nemocí Covid-19, nebo jiným infekčním onemocnění, doporučujeme Vám návštěvu odložit. Návštěvu je možné uskutečnit online, pomocí aplikace WhatsApp.

Pokud se i přes naše doporučení rozhodnete návštěvu uskutečnit, je třeba dodržovat nařízení, která jsou stanovena na Domově.
  • Předem se TELEFONICKY DOMLUVIT na návštěvě.
  • Při příchodu se ohlásit u vchodu Domova – zazvonit na konkrétní domov, kde je uživatel ubytovaný a počkat na příchod pracovníka (i v případě, že je hlavní brána otevřená!)
Zdravotní úsek 581 278 040, 732 806 466 Domov Čtyřlístek 581 278 040
Domov seniorů 581 278 022 Domov Duha 581 278 023
  • Při vstupu do Domova je třeba si vydesinfikovat ruce a nechat si zdravotnickým personálem změřit teplotu. Pokud je Vaše teplota vyšší jak 37.5 stupňů, nebude Vám návštěva umožněna.
  • Musíte podepsat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Je nakázáno mít PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY zakrytá ústa i nos ROUŠKOU!
  • Návštěva Vám bude umožněna v maximálním počtu 2 osob na jednoho uživatele.
  • Dodržujte 2 metrový odstup od ostatních uživatelů.
  • Zda-li to bude možné, volte prosím setkávání v parku nebo mimo budovu domova.
  • Dodržovat návštěvní hodiny 14:00 - 16:30 hod.

 

Dodržováním výše uvedenými opatřeními chráníme Vaše blízké, kteří patří do rizikové skupiny ohrožených osob.