V současné době v Domově Na zámečku Rokytnice, p. o,. poskytujeme dvě pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením pro 127 klientů a domov pro seniory pro 25 klientů. Další údaje naleznete v informacích o jednotlivých službách.

Domov pro senioryVSTOUPIT

  

Domov pro osoby se zdravotním postižením


VSTOUPIT