Domov Na zámečku Rokytnice

Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Domov Na zámečku Rokytnice p.o. je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje poskytující tři pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením pro 89 klientů, domov pro seniory pro 50 klientů a chráněné bydlení pro 6 klientů. 
Filozofie naši péče o seniory vychází ze základních společenských hodnot. Službami, které našim uživatelům poskytujeme, se snažíme vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem v běžné společnosti.
top