Ceník služeb

 

 

Ceník služeb platný od 1. 3. 2024

Domov pro seniory

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den  Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 295,- Kč 235,- Kč 530,- Kč
2 - lůžkový pokoj 275,- Kč 235,- Kč 510,- Kč
3 - lůžkový pokoj  265,- Kč 235,- Kč 500,- Kč

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Celková kalkulace

Počet lůžek na pokoji 28 dnů 29 dnů 30 dnů 31 dnů
1 -  lůžkový pokoj 14.840,- Kč 15.370,- Kč 15.900,- Kč 16.430,- Kč
2 - lůžkový pokoj 14.280,- Kč 14.790,- Kč 15.300,- Kč 15.810,- Kč
3 a více lůžkový pokoj  14.000,- Kč 14.500,- Kč 15.000,- Kč 15.500,- Kč
Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 295,- Kč 235,- Kč 530,- Kč
2 - lůžkový pokoj 275,- Kč 235,- Kč 510,- Kč
3 a více lůžkový pokoj  265,- Kč 235,- Kč 500,- Kč

Chráněné bydlení

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Možnosti stravování     Strava/den     (cena dle výběru) Celkem/den
2 - lůžkový pokoj 275,- Kč a) Odebírání celodenní stravy z Domova Na zámečku Rokytnice v rozsahu 3 hlavních jídel  235,- Kč 510,- Kč
  275,- Kč b) Odebírání oběda z Domova Na zámečku Rokytnice  105,- Kč 380,- Kč
  275,- Kč c) S pomocí personálu zajišťování a připravování stravy dle úkonu - -

 

Úkony

  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti - 120 Kč/h
  • Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti - 120 Kč/h
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 120 Kč/h
  • Sociálně terapeutické činnosti - 120 Kč/h
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - 120 Kč/h
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 120 Kč/h
U zajištění úkonů, kde čas se přepočítává na minuty podpory (z hodiny definované ceny podpory) se cena odvíjí od skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.
                                  

 

Fakultativní služby 

V Domově Na zámečku Rokytnice p.o. jsou nabízeny tyto druhy fakultativních služeb:

 

Doprava autem Domova

Doprava klienta autem Domova je zpoplatněna a dělí se vždy počtem osob přepravovaných v autě.
 
Cena za 1 km - RENAULT MASTER 23,31
Cena za 1 km - FORD FOCUS 21,34

Kopírování dokumentů

Kopírování se provádí v kanceláři u administrativní pracovnice Domova.
 
Cena za 1 stránku 2,65
Oboustranný tisk 5,30

 

Telefonování z pevné linky Domova

Cena dle skutečných výdajů.

 
top