Ceník služeb

 

 

Ceník služeb platný od 1. 9. 2022

Domov pro seniory

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den  Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 240,- Kč 205,- Kč 445,- Kč
2 - lůžkový pokoj 220,- Kč 205,- Kč 425,- Kč
3 - lůžkový pokoj  210- Kč 205,- Kč 415,- Kč

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Celková kalkulace

Počet lůžek na pokoji 28 dnů 29 dnů 30 dnů 31 dnů
1 -  lůžkový pokoj 12460,- Kč 12 905,- Kč 13 350,- Kč 13795,- Kč
2 - lůžkový pokoj 11 900,- Kč 12325,- Kč 12750,- Kč 13175,- Kč
3 a více lůžkový pokoj  11 620,- Kč 12035,- Kč 12450- Kč 12 865,- Kč
Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 240,- Kč 205,- Kč 445,- Kč
2 - lůžkový pokoj 220,- Kč 205,- Kč 425,- Kč
3 a více lůžkový pokoj  210- Kč 205,- Kč 415,- Kč

Chráněné bydlení

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Možnosti stravování     Strava/den     (cena dle výběru) Celkem/den
2 - lůžkový pokoj 220,- Kč a) Odebírání celodenní stravy z Domova Na zámečku Rokytnice v rozsahu 3 hlavních jídel  205,- Kč 425,- Kč
  220,- Kč b) Odebírání oběda z Domova Na zámečku Rokytnice  95,- Kč 315,- Kč
  220,- Kč c) S pomocí personálu zajišťování a připravování stravy dle úkonu - -

 

Úkony

  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti - 50 Kč/h
  • Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti - 50 Kč/h
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 50 Kč/h
  • Sociálně terapeutické činnosti - 50 Kč/h
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - 50 Kč/h
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 50 Kč/h
U zajištění úkonů, kde čas se přepočítává na minuty podpory (z hodiny definované ceny podpory) se cena odvíjí od skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.
                                  

 

Fakultativní služby

V Domově Na zámečku Rokytnice p.o. jsou nabízeny tyto druhy fakultativních služeb:

 

Doprava autem Domova

Doprava klienta autem Domova je zpoplatněna a dělí se vždy počtem osob přepravovaných v autě.
 
Cena za 1 km 21,02 Kč

Kopírování dokumentů

Kopírování se provádí v kanceláři u administrativní pracovnice Domova.
 
Cena za 1 stránku 2,50 Kč
Oboustranný tisk 5,- Kč

 

Telefonování z pevné linky Domova

Cena dle skutečných výdajů.