Ceník služeb

 

 

Ceník služeb platný od 2. 10. 2023

Domov pro seniory

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den  Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 280,- Kč 235,- Kč 515,- Kč
2 - lůžkový pokoj 270,- Kč 235,- Kč 505,- Kč
3 - lůžkový pokoj  260,- Kč 235,- Kč 495,- Kč

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Celková kalkulace

Počet lůžek na pokoji 28 dnů 29 dnů 30 dnů 31 dnů
1 -  lůžkový pokoj 14420,- Kč 14 935,- Kč 15450,- Kč 15965,- Kč
2 - lůžkový pokoj 14140,- Kč 14645,- Kč 15150,- Kč 15655,- Kč
3 a více lůžkový pokoj  13860,- Kč 14355,- Kč 14850- Kč 15345,- Kč
Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 280,- Kč 235,- Kč 515,- Kč
2 - lůžkový pokoj 270,- Kč 235,- Kč 505,- Kč
3 a více lůžkový pokoj  260,- Kč 235,- Kč 495,- Kč

Chráněné bydlení

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Možnosti stravování     Strava/den     (cena dle výběru) Celkem/den
2 - lůžkový pokoj 270,- Kč a) Odebírání celodenní stravy z Domova Na zámečku Rokytnice v rozsahu 3 hlavních jídel  235,- Kč 505,- Kč
  270,- Kč b) Odebírání oběda z Domova Na zámečku Rokytnice  105,- Kč 375,- Kč
  270,- Kč c) S pomocí personálu zajišťování a připravování stravy dle úkonu - -

 

Úkony

  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti - 50 Kč/h
  • Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti - 50 Kč/h
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 50 Kč/h
  • Sociálně terapeutické činnosti - 50 Kč/h
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - 50 Kč/h
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 50 Kč/h
U zajištění úkonů, kde čas se přepočítává na minuty podpory (z hodiny definované ceny podpory) se cena odvíjí od skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.
                                  

 

Fakultativní služby

V Domově Na zámečku Rokytnice p.o. jsou nabízeny tyto druhy fakultativních služeb:

 

Doprava autem Domova

Doprava klienta autem Domova je zpoplatněna a dělí se vždy počtem osob přepravovaných v autě.
 
Cena za 1 km - RENAULT MASTER 28,48 Kč
Cena za 1 km - FORD FOCUS 19,08 Kč

Kopírování dokumentů

Kopírování se provádí v kanceláři u administrativní pracovnice Domova.
 
Cena za 1 stránku 2,80 Kč
Oboustranný tisk 5,60 Kč

 

Telefonování z pevné linky Domova

Cena dle skutečných výdajů.

 
top