Ceník služeb

 

 

Ceník služeb platný od 1. 7. 2020

Domov pro seniory

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den  Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 150,- Kč 170,- Kč 320,- Kč
2 - lůžkový pokoj 140,- Kč 170,- Kč 310,- Kč
3 - lůžkový pokoj  130,- Kč 170,- Kč 300,- Kč

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 150,- Kč 170,- Kč 320,- Kč
2 - lůžkový pokoj 140,- Kč 170,- Kč 310,- Kč
3 - lůžkový pokoj  130,- Kč 170,- Kč 300,- Kč
4 - lůžkový pokoj 120,- Kč 170,- Kč 290,- Kč

Chráněné bydlení

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Možnosti stravování     Strava/den     (cena dle výběru) Celkem/den
2 - lůžkový pokoj 140,- Kč a) Odebírání celodenní stravy z Domova Na zámečku Rokytnice v rozsahu 3 hlavních jídel  170,- Kč 310,- Kč
  140,- Kč b) Odebírání oběda z Domova Na zámečku Rokytnice  75,- Kč 215,- Kč
  140,- Kč c) S pomocí personálu zajišťování a připravování stravy dle úkonu - -

Úkony

  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti - 50 Kč/h
  • Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti - 50 Kč/h
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 50 Kč/h
  • Sociálně terapeutické činnosti - 50 Kč/h
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - 50 Kč/h
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 50 Kč/h
U zajištění úkonů, kde čas se přepočítává na minuty podpory (z hodiny definované ceny podpory) se cena odvíjí od skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.
                                  

 

Fakultativní služby

V Domově Na zámečku Rokytnice p.o. jsou nabízeny tyto druhy fakultativních služeb:

 

Doprava autem Domova

Doprava klienta autem Domova je zpoplatněna a dělí se vždy počtem osob přepravovaných v autě.
 
Cena za 1 km 18,22,- Kč

 

Kopírování dokumentů

Kopírování se provádí v kanceláři u administrativní pracovnice Domova.
 
Cena za 1 stránku 2,42,- Kč
Oboustranný tisk 4,84,- Kč

 

Telefonování z pevné linky Domova

Cena dle skutečných výdajů.