Ceník služeb

 

 

Ceník služeb platný od 1.7.2020

Domov seniorů

Počet lůžek na pokoji Ubytování/den  Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 150,- Kč 170,- Kč 320,- Kč
2 - lůžkový pokoj 140,- Kč 170,- Kč 310,- Kč
3 - lůžkový pokoj  130,- Kč 170,- Kč 300,- Kč


Domov pro osoby se zdravotním postižením

 
Počet lůžek na pokoji Ubytování/den Strava/den Celkem/den
1 -  lůžkový pokoj 150,- Kč 170,- Kč 320,- Kč
2 - lůžkový pokoj 140,- Kč 170,- Kč 310,- Kč
3 - lůžkový pokoj  130,- Kč 170,- Kč 300,- Kč
4 - lůžkový pokoj 120,- Kč 170,- Kč 290,- Kč
                                                                        
Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.
                                  


Fakultativní služby

V Domově Na zámečku Rokytnice p.o., jsou nabízeny tyto druhy fakultativních služby:


Doprava autem Domova

Doprava klienta autem Domova je zpoplatněna a dělí se vždy počtem osob přepravovaných v autě.
Cena za 1km činí 18,22 Kč.


Kopírování dokumentů

Kopírování se provádí v kanceláři u administrativní pracovnice Domova.
Cena činí za stránku 2,42 Kč, oboustranně 4,84 Kč.


Telefonování z pevné linky Domova

Cena dle skutečných výdajů.