Nejstarší písemné zmínky o Rokytnici jsou z roku 1035

Půta z Ludanic na místě v roce 1557 vystavěl zámek

Roku 1582 zastihl zámek velký požár

Za třicetileté války začal zámek chátrat

Vybudování nového zámku

Od polní nemocnice k současnosti

top