Nejstarší písemné zmínky o Rokytnici jsou z roku 1035

Rokytnice byla z jedním strážních míst na hradské cestě mezi Olomoucí a Přerovem. Je velmi pravděpodobné, že nejdříve vznikla tvrz s dvorem a vesnicí a poté nebo i současně menší osada při tvrzi. 

Půta z Ludanic na místě v roce 1557 vystavěl zámek

Během více než 200 let se na tvrzi vystřídalo mnoho majitelů. Avšak až Půta z Ludanic nechal místo tvrze vystavět zámek.

Roku 1582 zastihl zámek velký požár

V roce 1582 při velkém požáru tento zámeček včetně dvora a vsi shořel. Majitel Joachim Haugvitz nechal postavit na místě tvrze nový renesanční zámek. Stavba začala hned v roce 1582 a zámek byl dokončen v roce 1591. 

Za třicetileté války začal zámek chátrat

Za třicetileté války utrpěla vesnice značné škody, zámek chátral a stal se neobyvatelným.

Vybudování nového zámku

Karel Haugvitz prodal panství rokytnické v roce 1663 olomouckým jezuitům, kteří dali starý renesanční zámek strhnout a na jeho místě nechali vybudovat rozsáhlý barokní zámek, který byl jednopatrový a půdorys měl tvar U. Zámek byl později částečně upraven a dnešní podobu získal na začátku 20. století.

Od polní nemocnice k současnosti

V letech 1778 - 1790 objekt sloužil jako polní nemocnice. V roce 1824 koupil celé panství Ludvík z Levenau a o jedenáct let později rytíř Josef Eichhoff, viceprezident dvorské komory ve Vídni. Eichhoffové rokytnický zámek vlastnili až do roku 1945, kdy jim byl na základě benešových dekretů zkonfiskován. Zámek se tak stal sídlem nejrůznějších ústavů sociální péče. V současnosti na zámku sídlí domov seniorů a domov pro osoby se zdravotním postižením. Jeho zřizovatelem je Olomoucký kraj.