Pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením se člení na 5 menších celků – domovů:
 

Domov DUHA

Domov Duha je zcela bezbariérový a je umístěn ve třetím nadzemním patře hlavní budovy. Člení se na dvě samostatné části tak, aby mohla být v co nejvyšší míře zabezpečena individuální péče o klienty. V bočním křídle je domov pro klienty se specifickými potřebami, ve spojovacím potom domov pro klienty s těžkou mírou závislosti na pomoci jiné osoby. Péči o klienty domova Duha zabezpečuje 18 pracovníků v přímé péči, 3 nepedagogičtí pracovníci, vedoucí domova a koordinátor. Provoz je zde nepřetržitý. V bočním křídle je ubytováno 7 klientů a ve spojovacím křídle 29 klientů. Ubytování je zajištěno v 5 jednolůžkových pokojích a 1 dvoulůžkovém, ve spojovacím křídle potom 7 dvoulůžkových pokojích a 5 třílůžkových pokojích.
 
Silnou stránkou domova jsou větší prostory, které umožnily instalaci kuchyňských linek. Vaření a další domácí práce mohou probíhat přímo na domově.

duha2.jpg

duha1.jpg

Domov ČTYŘLÍSTEK

Domov Čtyřlístek je celý bezbariérový a tvoří druhé boční křídlo třetího nadzemního patra hlavní budovy. Péči o klienty zajištují v rámci svého pracovního harmonogramu 2 pracovníci z domova Duha. Na domově Čtyřlístek bydlí 18 klientů, kteří jsou ubytování v celkem 9 pokojích, z nichž jsou 3 pokoje jednolůžkové, 3 pokoje dvoulůžkové  a 3 pokoje třílůžkové. V roce 2021 v této části vznikl domov pro klienty, kteří se připravují na samostatnější formy života – ať už v malém DOZP ve městě anebo ve službě chráněné bydlení.

Silnou stránkou domova je vytvoření uzavřené domácnosti, kde jsou běžné domácí spotřebiče a klienti se tak zapojují do prací jako v reálném životě.

ctyr1.jpg

ctyr2.jpg

Domov PETRKLÍČ

Domov je celý bezbariérový a nachází se u nádvoří v jednom z přízemních křídel Domova Na zámečku Rokytnice. Domov Petrklíč je orientován na cílovou skupinu osob s kombinovaným postižením, a to především postižení funkcí tělesných, smyslových, nervových a komunikačních způsobených úrazem či onemocněním bez vazby na mentální postižení. Péči o klienty domova Petrklíč zabezpečuje, společně s péčí o klienty domovů Kometa a Zahradní domek, Vilka 13 PSS v nepřetržitém provozu, 3 nepedagogičtí pracovníci, vedoucí domova a koordinátor. 

Klienti se rádi zapojují do domácích prací, společného vaření, rukodělných činností v rámci zlepšení prostředí domova. Domov si klade za cíl poskytnout klientům domácí prostředí ve dvoulůžkových pokojích a pomoci pracovníků po celý den.

Silnou stránkou domova Petrklíč je zapojení klientů s vysokou mírou podpory do běžných denních činností a nácviku aktivit tak, aby mohli v budoucnu využít možnost života v chráněném bydlení.

petr1.jpg

petr2.jpg

Domov ZAHRADNÍ DOMEK

Domov Zahradní domek je umístěn v samostatně stojícím domě v zámeckém parku. V domově žije 17 klientů s nízkou mírou podpory pracovníků. Péči o klienty domova Zahradní domek zabezpečuje, společně s péčí o klienty domovů Kometa, Petrklíč a Vilka 13 PSS v nepřetržitém provozu, 3 nepedagogičtí pracovníci, vedoucí domova a koordinátor. Ubytování klientů je zajištěno v 2 třílůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 jednolůžkovém pokoji.

Dům je koncipován tak, aby umožňoval přípravu klientů do chráněného bydlení a to prostřednictvím nácviků běžných domácích prací, péče o svou osobu a zvládání nejrůznějších situací v životě.
 
Silnou stránkou je přirozené prostředí rodinného domku, kde se na činnosti podílí jeden pracovník, který je v podstatě brán jako člen domácnosti.

zahr1.jpg

zahr2.jpg

Domov KOMETA

Domov Kometa je zcela bezbariérový a je umístěn v přízemí u nádvoří. V současné době v domově bydlí 10 klientů s mentálním a kombinovaným postižením (primárně se zrakovými, sluchovými a tělesnými vadami). Péči o klienty domova Kometa zabezpečuje, společně s péčí o klienty domovů Petrklíč, Zahradní domek a Vilka 13 PSS v nepřetržitém provozu, 3 nepedagogičtí pracovníci, vedoucí domova a koordinátor. Ubytování klientů je zajištěno ve 3 dvoulůžkových a jednom vícelůžkovém pokoj. 

Cílem domova je smysluplná náplň volného času prostřednictvím aktivit podporujících životní pohodu (např. bazální stimulace, společné čtení, rukodělné činnosti, vaření aj.) a zachování stávající soběstačnosti klientů prostřednictvím rehabilitace.
 
Silnou stránkou domova Kometa je specializovaná individuální péče o klienty s vysokou mírou podpory a díky poloze domova možnost častého kontaktu s vnějším prostředím.

komet1.jpg

komet2.jpg
 
top