Pobytová služba domov pro seniory se člení na tři menší celky – domovy:
 

Domov SLUNCE

Domov Slunce se nachází v prvním patře jižního křídla zámku. Senioři mohou být v tomto domově ubytováni ve 2 - 3 lůžkových pokojích. Pro všechny uživatele je k dispozici jídelna, která má i společenskou část s odpočinkovým koutem. Domov Slunce je z hlediska orientace a velikosti pokojů vhodnější pro klienty se sníženou mobilitou, kteří vyžadují častější ošetřovatelskou péči. Tu poskytujeme za pomoci odborného a empatického přístupu všech členů multidisciplinárního týmu. Ten se skládá nejen z pečovatelů a zdravotních sester, ale i aktivizačních pracovníků, fyzioterapeuta a dalších profesionálů.

Aktivizace vychází z ergoterapie (léčba prací). Pojí se s naplněním volného času, kdy aktivity při ní konané mohou zlepšovat soběstačnost seniora, posílit jeho psychickou i fyzickou kondici. Také poskytuje seniorům uvědomění si vlastní ceny a umožňuje navazovat nové sociální kontakty.

Aktivizaci uživatelů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky na všech domovech. Zařazeny jsou aktivity na podporu různých kognitivních funkcí, práce se vzpomínkami, s hudbou a zpěvem, pohybové aktivity, kondiční cvičení na židlích, stolní a zábavné hry, výtvarné činnosti, vaření, pečení sladkostí, vycházky po okolí a jiné akce.

Domov LUNA

Domov Luna se nachází v prvním patře severního křídla zámku. Senioři mohou být v tomto domově ubytováni ve 2 - 3 lůžkových pokojích. Pro všechny uživatele je k dispozici jídelna s kuchyňským koutem, která mimo dobu vydávání stravy slouží i k odpočinku a volnočasovým aktivitám.

V Domově je k dispozici celkem pět dílen, ve kterých mohou senioři uplatnit své zkušenosti a dovednosti. Aktivizační činnosti se rozvíjejí v mnoha směrech, jedná se například o výtvarné techniky, výrobu dekorací na výzdobu domova, hudební činnosti, přípravu vystoupení apod. Uživatelé také hojně využívají možnosti navštěvování canisterapie, která probíhá v Domově 2x týdně. Terapie za přítomnosti zvířete má pozitiní účinky nejen na psychiku člověka, ale také  na fyzický stav, například pomáhá se snižováním krevního tlaku, bolestí či depresemi.

Každoročně také v Domově probíhá několik akcí pořádaných sociálně aktivizačním úsekem Domova, jedná se například o Soutěž ve studené kuchyni, Májovou zábavu, Zámecký podzim nebo Rozsvěcování vánočního stromku.

Domov KOPRETINA

Domov Kopretina se nachází v prvním patře hlavní budovy, v těsné blízkosti zdravotního úseku. Je zde ubytováno 25 uživatelů v 1 – 3 lůžkových pokojích.  Provoz domova zajišťuje vedoucí domova, aktivizační pracovnice a pracovníci přímé péče v nepřetržitém provozu. Na domov Kopretina je bezbariérový přístup. Jídlo podáváme v jídelně domova, případně podle přání a aktuálního zdravotního stavu přímo na pokojích uživatelů.

Aktivizace uživatelů odpovídá jejich potřebám a vybíráme spíše klidnější formy. Aktivizační pracovnice domova Kopretina se zaměřují zejména na trénink paměti pomocí obrázků a fotografií a na hudební činnosti. Uživatelé se mohou podílet na výzdobě domova, např. při výrobě adventních věnců, malování kraslic nebo zdobení perníčků. Velmi oblíbenou aktivitou je společná výroba jednoduchých jídel. Stejně jako ostatní obyvatelé Domova Na zámečku, mohou i uživatelé Kopretiny navštěvovat nejrůznější aktivizační dílny, které jsou v areálu.

Uživatelé domova jezdí například na Floru Olomouc, ze které si vozí květiny na vlastní výzdobu. Mezi nejoblíbenější akce, které pro naše uživatele každoročně připravujeme patří Vlachovka, tematický bál a zdobení perníčků.